Studentská konference radiologické fyziky 2015

Dětenický experiment

Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, ČVUT v Praze ve spolupráci s Nemocnicí Na Homolce pořádala
od 25. do 27. 3. 2015 v Zámeckém resortu Dětenice konferenci radiologické fyziky.

Konference byla určena určena radiologickým fyzikům, studentům daného oboru a všem odborníkům z oboru radiologická fyzika, dozimetrie, radioterapie,radiodiagnostika a nukleární medicína. Smyslem konference bylo vytvořit prostor pro prezentaci a sdílení vašich nejnovějších výzkumných, vědeckých a aplikačních poznatků v oboru radiologická fyzika.

Pokud jste se konference nemohli zúčastnit, popřípadě si chcete připomenout odborné příspěvky, můžete stahovat

Pro připomenutí atmosféry konference je k dispozici 57 fotografií (v zip archivu).

Za organizační výbor konference

doc. Ing. Tomáš Trojek, Ph.D.
Ing. Josef Novotný, Ph.D.
Ing. Petra Kozubíková
Ing. Tereza Hanušová


Přílohy: