Studentská konference radiologické fyziky 2016

Dětenický experiment

Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, ČVUT v Praze ve spolupráci s Nemocnicí Na Homolce pořádala studentskou konferenci radiologické fyziky, která se uskutečnila

5. - 7. října 2016 v Zámeckém resortu Dětenice

Tato třídenní akce navazovala na úspěšnou konferenci konanou v březnu 2015, a je určena radiologickým fyzikům, studentům daného oboru a všem odborníkům z oboru radiologická fyzika, dozimetrie, radioterapie,radiodiagnostika a nukleární medicína. Smyslem konference bylo vytvořit prostor pro prezentaci a sdílení vašich nejnovějších výzkumných, vědeckých a aplikačních poznatků v oboru radiologická fyzika.

Za organizační výbor konference

Ing. Josef Novotný, Ph.D.
doc. Ing. Tomáš Trojek, Ph.D.


Přílohy: