Studentská konference radiologické fyziky 2017

Kutnohorský experiment

Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, ČVUT v Praze ve spolupráci s Nemocnicí Na Homolce pořádala v termínu 4.-6. října 2017 studentskou konferenci radiologické fyziky v Kutné Hoře (Galerie středočeského kraje).

Tato třídenní akce navazovala na úspěšné konference konané v březnu 2015 a říjnu 2016, a je určena radiologickým fyzikům, studentům daného oboru a všem odborníkům z oboru radiologická fyzika, dozimetrie, radioterapie, radiodiagnostika a nukleární medicína. Smyslem konference bylo vytvořit prostor pro prezentaci a sdílení vašich nejnovějších výzkumných, vědeckých a aplikačních poznatků v oboru radiologická fyzika.

Děkujeme za účast.

Pokud jste se konference nemohli zúčastnit, popřípadě si chcete připomenout odborné příspěvky, můžete stahovat

Pro připomenutí atmosféry konference je k dispozici 66 fotografií (v zip archivu) a dalších 16 fotografií na odkazu.

Za organizační výbor konference

Ing. Josef Novotný, Ph.D.
doc. Ing. Tomáš Trojek, Ph.D.


Přílohy: