Studentská konference radiologické fyziky 2017

Kutnohorský experiment

Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, ČVUT v Praze ve spolupráci s Nemocnicí Na Homolce pořádá studentskou konferenci radiologické fyziky, která se uskuteční 4. - 6. října 2017 v Kutné Hoře, konkrétně v Galerii středočeského kraje.

Tato třídenní akce navazuje na úspěšné konference konané v březnu 2015 a říjnu 2016, a je určena radiologickým fyzikům, studentům daného oboru a všem odborníkům z oboru radiologická fyzika, dozimetrie, radioterapie, radiodiagnostika a nukleární medicína. Smyslem konference je vytvořit prostor pro prezentaci a sdílení vašich nejnovějších výzkumných, vědeckých a aplikačních poznatků v oboru radiologická fyzika.

Za organizační výbor konference

Ing. Josef Novotný, Ph.D.
doc. Ing. Tomáš Trojek, Ph.D.


Přílohy: