Studentská konference radiologické fyziky 2019

Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, ČVUT v Praze ve spolupráci s Nemocnicí Na Homolce opět pořádá v září 2019 studentskou konferenci radiologické fyziky. Přesný termín a místo konání bude upřesněno.

Tato třídenní akce navazuje na úspěšné konference konané v březnu 2015říjnu 2016říjnu 2017 a říjnu 2018, a je určena radiologickým fyzikům, studentům daného oboru a všem odborníkům z oboru radiologická fyzika, dozimetrie, radioterapie, radiodiagnostika a nukleární medicína. Smyslem konference je opět vytvořit prostor pro prezentaci a sdílení nejnovějších výzkumných, vědeckých a aplikačních poznatků v oboru radiologická fyzika.

Za organizační výbor konference

doc. Ing. Tomáš Trojek, Ph.D.
Ing. Josef Novotný, Ph.D.


Přílohy: