Workshop Rentgenfluorescenční metody ve výzkumu památek

1. června proběhl na KDAIZ workshop Rentgenfluorescenční metody ve výzkumu památek. Zúčastnili se ho zájemci z řad odborné i lajcké veřejnosti, celkem 62 účastníků ze 17 institucí. Součástí workshopu byly přednášky i ukázky vybavení laboratoří KDAIZ FJFI ČVUT v Praze.

Prezentace ke stažení:

Workshop proběhl za podpory projektu NAKI DF13P01OVV010 Ministerstva kultury ČR.