Víte, že...


04.-06.10.2017: Studentská konference radiologické fyziky 2017


30.01.-01.02.2018: Kurz pro doplnění znalostí zásad radiační ochrany požadovaných pro odbornou přípravu vybraných pracovníků se zdroji ionizujícího záření [akce pro odbornou veřejnost]


PŘÍKAZ REKTORA č. 4/2016 - k užívání znaku ČVUT a k zavedení Grafického manuálu identity ČVUT