Víte, že...


01.01.2017: Začátek platnosti nového Atomového zákona a souvisejících právních předpisů


01.06.2017: Workshop Rentgenfluorescenční metody ve výzkumu památek


04.-06.10.2017: Studentská konference radiologické fyziky 2017


15.11.2017: Přednáška Protonová terapie


27.11.2017: Cena Wernera von Siemense 2017


18.-20.12.2017: Mezinárodní Masarykova konference


22.12.2017: Termín pro podání přihlášek do doktorského studia (se začátkem studia od LS ak.r. 2017/2018)


PŘÍKAZ REKTORA č. 4/2016 - k užívání znaku ČVUT a k zavedení Grafického manuálu identity ČVUT