Víte, že...


01.01.2017: Začátek platnosti nového Atomového zákona a souvisejících právních předpisů


01.06.2017: Workshop Rentgenfluorescenční metody ve výzkumu památek


14.-15.06.2017: Obhajoby diplomových prací a státní závěrečné zkoušky na KDAIZ


16.06.2017: Státní doktorské zkoušky na KDAIZ


25.-27.09.2017: Zápis do 1. ročníku doktorského studia


PŘÍKAZ REKTORA č. 4/2016 - k užívání znaku ČVUT a k zavedení Grafického manuálu identity ČVUT


PŘÍKAZ REKTORA č. 11/2015ke zrušení výkazu o studiu v listinné podobě, k evidenci studijních výsledků a k provedení kontroly evidence studijních výsledků v období do 30. 9. 2015