Víte, že...


01.01.2017: Začátek platnosti nového Atomového zákona a souvisejících právních předpisů


01.06.2017: Workshop Rentgenfluorescenční metody ve výzkumu památek


06.-07.09.2017: Obhajoby bakalářských prací a státní závěrečné zkoušky na KDAIZ


26.-27.09.2017: Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací na KDAIZ


29.09.2017: Děkanské volno


25.-27.09.2017: Zápis do 1. ročníku doktorského studia


03.10.2017: Vyhláška č. 7/2017 O zrušení výuky pro studenty 1.ročníku bakalářského studijního programu


10.10.2017: Informativní schůzka k výuce jazyků pro doktorandy


09.-12.10.2017: Zápis do 2. a vyšších ročníků doktorského studia


31.07.-24.10.2017: Anketa k hodnocení výuky v letním semestru 2016|17


27.11.2017: Cena Wernera von Siemense 2017


18.12.-20.12.2017: Mezinárodní Masarykova konference


PŘÍKAZ REKTORA č. 4/2016 - k užívání znaku ČVUT a k zavedení Grafického manuálu identity ČVUT


PŘÍKAZ REKTORA č. 11/2015ke zrušení výkazu o studiu v listinné podobě, k evidenci studijních výsledků a k provedení kontroly evidence studijních výsledků v období do 30. 9. 2015