Návaznosti povinných předmětů

U některých povinných předmětů garantovaných KDAIZ se vyžaduje předchozí absolvování některých předmětů. Uvedené návaznosti jsou závazné pro studenty všech oborů a zaměření garantovaných KDAIZ. V případě ostatních studentů se navazující povinnost posuzuje individuálně (dohoda studenta s vyučujícím předmětu).

Téma samostatné ročníkové práce (Výzkumný úkol 1) bude studentovi zadáno až po splnění předcházejícího předmětu (Bakalářská práce). Obdobně, téma Diplomové práce bude zadáno po splnění předcházejícího předmětu (Výzkumný úkol 2).

V případě bakalářského studia (RT) je Bakalářská práce zadána až po splnění práce semestrální.


2. ročník bakalářského studia (RT)

16REB: požaduje se absolvování 16URF1

16UAZB: požaduje se absolvování 16URF1, 16URF2

16ZDOZ1: požaduje se absolvování 16URF1

16ZDOZ2: požaduje se absolvování 16ZDOZ1

 

3. ročník bakalářského studia

16BPRT1: požaduje se absolvování 16SEPB

16BPRT2: požaduje se absolvování 16BPRT1

16KLDB: požaduje se absolvování 16ZDOZ1, 16ZDOZ2, 16DET

16NMKB: požaduje se absolvování 16RTNM

16PDZB: požaduje se absolvování 16ZPRA, 16DET

16RAOB: požaduje se absolvování 16ZDOZ1, 16ZDOZ2

16RDKB: požaduje se absolvování 16ZDOZ1, 16ZDOZ2, 16DET, 16URF1, 16URF2

16RTRT: požaduje se absolvování 16ZDOZ1, 16ZDOZ2, 16DET, 16URF1, 16URF2

16RTDG: požaduje se absolvování 16ZDOZ1, 16ZDOZ2, 16DET, 16URF1, 16URF2, 16IDOB

16RTNM: požaduje se absolvování 16ZDOZ1, 16ZDOZ2, 16DET, 16URF1, 16URF2

16SEM: požaduje se absolvování 16BPRT1


1. ročník navazujícího magisterského studia (4. ročník)

16AMM: požaduje se absolvování 01PRST

16IDOZ: požaduje se absolvování 16DETE, 16ZDOZ1, 16ZDOZ2

16MER: požaduje se absolvování 16DETE

16NMKP: požaduje se absolvování 16RFNM

16PDZ: požaduje se absolvování 16ZPRA, 16DETE

16RAO: požaduje se absolvování 16ZDOZ1, 16ZDOZ2

16RBIO: požaduje se absolvování 16ZBAF1, 16ZBAF2

16REL: požaduje se absolvování 16JRF1, 16JRF2

16RDKP: Požaduje se absolvování 16ZDOZ1, 16ZDOZ2, 16DETE, 16JRF1, 16JRF2

16RFRT1: požaduje se absolvování 16ZDOZ1, 16ZDOZ2, 16DETE, 16JRF1, 16JRF2, 16RBIO

16RFRD: požaduje se absolvování 16ZDOZ1, 16ZDOZ2, 16DETE, 16JRF1, 16JRF2, 01RMF

16RFNM: požaduje se absolvování 16ZDOZ1, 16ZDOZ2, 16DETE, 16JRF1, 16JRF2

16SEMA: požaduje se absolvování 16VURF1 nebo 16VUDZ1

16UAZ: požaduje se absolvování 16JRF1, 16JRF2

16BPDZ2: požaduje se absolvování 16BPDZ1

16VUDZ1: požaduje se absolvování 16BPDZ2

16VUDZ2: požaduje se absolvování 16VUDZ1

16VURF1: požaduje se absolvování 16BPDZ2

16VURF2: požaduje se absolvování 16VURF1


2. ročník navazujícího magisterského studia (5. ročník)

16AIZM: požaduje se absolvování 16ZDOZ1, 16ZDOZ2, 16DETE, 16JRF1, 16JRF2

16DPDZ1: požaduje se absolvování 16VUDZ2

16DPDZ2: požaduje se absolvování 16DPDZ1

16DPRF1: požaduje se absolvování 16VURF2

16DPRF2: požaduje se absolvování 16DPRF1

16KLD: požaduje se absolvování 16ZDOZ1, 16ZDOZ2, 16DETE

16MEIZ: požaduje se absolvování 16ZDOZ1, 16ZDOZ2, 16DETE

16REL: požaduje se absolvování 16JRF1, 16JRF2

16RFRT2: požaduje se absolvování 16RFRT1, 01RMF

16RTKP2: požaduje se absolvování 16RFRT1

16SPDO: požaduje se absolvování 16ZDOZ1, 16ZDOZ2, 16DETE