Bakalářská/Diplomová práce


Obecná struktura práce

 1. Titulní list
 2. Zadání práce
 3. Prohlášení
 4. (Poděkování)
 5. Abstrakt a klíčová slova (česky a anglicky)
 6. Obsah (s odkazy na čísla stránek)
 7. Text záverečné práce:
  1. Úvod
  2. Vlastní text záverečné práce
  3. Závěr
 8. Seznam použitých zdrojů
 9. (Terminologický slovník – glosář)
 10. (Seznam tabulek)
 11. (Seznam obrázků)
 12. Přílohy
 • Části uzavřené do závorek jsou nepovinné.
 • Rozumný počet kapitol (asi 5-6 kapitol včetně úvodu a závěru, tj. 3-4 očíslované).
 • Rozsah práce by měl být minimálně 30 stran (je myšlena bakalářská práce, nepočítají se do toho přílohy a úvodní stránky) tj. výše uvedená část 7 by měla mít alespoň 30 stran.

Úvod práce

Obsah:

 • Vymezení tématu práce (a důvod výběru tématu)
 • Vymezení cíle/cílů práce
 • Smysl cíle
 • Způsob/metoda dosažení cíle (stručný nástin práce)
 • Předpoklady a omezení práce

Rozsah:

 • Většinou úvod zabere 1 stránku (max. 3 stránky)
 • Nerozděluje se na podkapitoly

Závěr práce

V závěru práce byste měli svou práci zhodnotit jako autor.

Obsah:

 • Shrnutí výsledků, ke kterým autor dospěl
 • Přínos autora práce k řešené problematice
 • Zhodnocení využitelnosti dosažených výsledků
 • Možné pokračování práce (resp. další náměty pro řešení v uvedené oblasti) – nemusí být řešena Vaší osobou

Rozsah

 • Závěr se většinou vejde na 1 stránku (max. 3 stránky).

KE STAŽENÍ:
Další užitečné informace o psaní závěrečných prací naleznete na stánkách knihovny ČVUT.


Co udělat před odevzdáním?

Základní informace

Před tiskem

Počet kopií, termín odevzdání

Vazba a desky