Informace ke státním závěrečným zkouškám

Jak probíhají Státní závěrečné zkoušky (SZZ)?

  • Nejprve se obhajuje závěrečná práce.
  • Poté je student zkoušen z předmětů SSZ (všech povinných a jednoho z volitelných). Ke každému předmětu jsou členy komise položeny 2-3 hlavní otázky z příslušných okruhů. Odpovídá se bez přípravy.

  • Celková známka SSZ se určuje na základě klasifikace závěrečné práce a jednotlivých předmětů.

Obhajoba závěrečné práce

Prezentace/přestavení práce

Po prezentaci

Délka prezentace závěrečné práce

Obsah vlastní prezentace

K dispozici

Prezentace v

Prezentaci uložte pro jistotu na minimalně dvě různá média. Například flash disk, CD, posláno na e-mail, atd.