Důležité termíny

Přihlášky na SZZ (sekretariát KDAIZ)

Odhlášení ze SZZ (studijní oddělení)

Termíny odevzdání Bakalářské/Diplomové práce (sekretariát KDAIZ)

Termíny pro splnění studijních povinností (zkoušky, zápočty)

Státní závěrečné zkoušky

Termín odevzdání Výzkumného úkolu (sekretariát KDAIZ)

Termín odevzdání Semestrální práce (sekretariát KDAIZ)

Promoce absolventů: 18.10.2016 a 29.06.2017

Podrobnější informace jsou uvedeny ve studijních předpisech, zejména pak část ZÁSADY BAKALÁŘSKÉHO A MAGISTERSKÉHO STUDIANA FJFI ČVUT V PRAZE platné pro akademický rok 2016-2017.