Důležité termíny

Státní závěrečné zkoušky (SZZ)

Přihlášky na SZZ (sekretariát KDAIZ)

Odhlášení ze SZZ (studijní oddělení)

Termíny pro splnění studijních povinností (zkoušky, zápočty) pro účast na SZZ

Termíny odevzdání Bakalářské/Diplomové práce (sekretariát KDAIZ)

Termín odevzdání Výzkumného úkolu (sekretariát KDAIZ)

Termín odevzdání Semestrální práce (sekretariát KDAIZ)

Promoce absolventů: 23.10.2018 a 27.06.2019

Podrobnější informace jsou uvedeny ve studijních předpisech, zejména pak část ZÁSADY BAKALÁŘSKÉHO A MAGISTERSKÉHO STUDIANA FJFI ČVUT V PRAZE platné pro akademický rok 2018-2019.