Studentská konference radiologické fyziky 2018

Kutnohorský experiment

Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, ČVUT v Praze bude opět ve spolupráci s Nemocnicí Na Homolce pořádat studentskou konferenci radiologické fyziky v Kutné Hoře (Galerie středočeského kraje). Termín konání je 01.-03.10.2018.

Tato třídenní akce navazuje na úspěšné konference konané v březnu 2015říjnu 2016říjnu 2017, a je určena radiologickým fyzikům, studentům daného oboru a všem odborníkům z oboru radiologická fyzika, dozimetrie, radioterapie, radiodiagnostika a nukleární medicína. Smyslem konference je vytvořit prostor pro prezentaci a sdílení vašich nejnovějších výzkumných, vědeckých a aplikačních poznatků v oboru radiologická fyzika.

Pro více informací sledujte tento web, který bude průběžně aktualizován.

Za organizační výbor konference

doc. Ing. Tomáš Trojek, Ph.D.
Ing. Josef Novotný, Ph.D.


Přílohy: