Mgr. Pavla Federičová, Ph.D.

V roce 2009 ukončila magisterské studium na Matematicko-fyzikální fakultě University Karlovy v Praze v oboru jaderná a částicová fyzika. V diplomové práci se věnovala off-line analýze dat z experimentu DIRAC v CERNu, zejména určení počtu proton-antiprotonových párů. Na doktorské studium poté nastoupila na katedru KDAIZ do oboru jaderné inženýrství, kde pokračovala v práci na DIRACu. Po obhájení disertační práce se dále zabývá již zmíněnou off-line analýzou dat, nyní se zaměřením na hledání K+K- párů.

místnost: B-206a
telefon: +420 224 35 8242
e-mail: pavla.doskarova@fjfi.cvut.cz


Pozn.: toho času na mateřské/rodičovské dovolené