Ing. Tereza Hanušová

V roce 2012 dokončila své magisterské studium Radiologické fyziky. Nyní se věnuje svému PhD studiu na téma „Složitost fluencí pro IMRT pole a verifikace IMRT“. Stručný popis tématu: matematické vyjádření a statistické zhodnocení určitých fyzikálních vlastností lineárního urychlovače za účelem usnadnit klinický provoz v radiační onkologii. Je zaměstnaná jako vědecko-výzkumný a pedagogický pracovník zde na KDAIZ FJFI ČVUT a jako radiologický fyzik v radioterapii v Thomayerově nemocnici. Podílí se na výuce předmětu ZPSP, na vedení praxí a cvičení z radioterapie a na vedení studentů v rámci Středoškolské odborné činnosti.

  

 

místnost: B-211c
telefon: +420 224 35 8364
e-mail: tereza.hanusova@fjfi.cvut.cz

Vyučované předměty:
  • 16KLD – Klinická dozimetrie
  • 16KLDB – Klinická dozimetrie pro techniky
  • 16PDZ – Praktikum z detekce a dozimetrie ionizujícího záření
  • 16PDZB – Praktikum z detekce a dozimetrie ionizujícího záření pro bakaláře