Obecné informace o doktorském studiu na FJFI ČVUT v Praze naleznete na fakultním webu. Doplňující informace (týkající se zejména studentů KDAIZ) jsou na web-stránkách dostupných z menu vlevo.

Lze shrnout, že hlavní povinností doktoranda na KDAIZ je úspěšně studovat, plnit ISP.

Studenti doktorského studia mají možnost ovlivnit podobu oboru Radiologická fyzika/Jaderné inženýrství na KDAIZ např.

KDAIZ takový přístup velmi vítá a ocení ho i finančně. Týmový princip, nikoliv množina formálně spojených individualistů.

Uvědomte, že nastoupením do doktorského studia na KDAIZ, katedru reprezentujete, tj. není možné otevřeně mluvit o problémech KDAIZ a zároveň se nepokusit o jejich řešení!!!