Katedra dozimetrie a aplikace ioizujícího záření garantuje doktorské studijní obory:

Obecné informace o doktorském studiu na FJFI ČVUT v Praze naleznete na fakultním webu. Doktorské studium na FJFI ČVUT v Praze se uskutečňuje podle zákona č. 111/1998 Sb. (Zákon o vysokých školách), v platném znění, v souladu Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze doplněným Řádem doktorského studia FJFI ČVUT a dalšími směrnicemi fakulty.

Doplňující informace (týkající se zejména studentů KDAIZ) jsou na web-stránkách dostupných z menu vlevo.

Lze shrnout, že hlavní povinností doktoranda na KDAIZ je úspěšně studovat, plnit Individuální studijní plán (ISP).

Studenti doktorského studia mají možnost ovlivnit podobu oboru Radiologická fyzika/Jaderné inženýrství na KDAIZ např.

KDAIZ takový přístup velmi vítá a ocení ho i finančně. Týmový princip, nikoliv množina formálně spojených individualistů.

Uvědomte, že nastoupením do doktorského studia na KDAIZ, katedru reprezentujete, tj. není možné otevřeně mluvit o problémech KDAIZ a zároveň se nepokusit o jejich řešení.