Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření

Dozimetrie a aplikace ionizujícho záření je studijní obor v bakalářském, magisterském studijním oboru, který je orientován na aplikace jaderných věd všude tam, kde se využívá jaderné energie, radioaktivních látek a ionizujícího záření. Absolvent má široké povědomí o těchto aplikacích ve vědě, průmyslu, biologii a je všestranným fyzikem schopným uplatnit své znalosti v technických i přírodovědných oblastech. Ve stejné tématice je možné pokracovat ve studiu i v doktorském studijním oboru Jaderné inženýrství.

Co je dozimetrie?

Člověka během jeho života běžně obklopují zdroje tzv. ionizujícího záření, které jsou z valné většiny přírodního původu (uran, radon, kosmické záření aj.). Výjimkou ale nejsou ani průmyslové zdroje ionizujícího záření, které se používají především v medicíně, energetice, některých průmyslových aplikacích, výzkumu a ošetření památek a nesmíme opomenout ani možnosti vojenského použití. Dozimetrie se zabývá především studováním vlastností ionizujícího záření, jeho monitorováním a usměrňováním rizik pro obyvatelstvo i pracovníky se zářením.

Jaké jsou aplikace ionizujícího záření?

Kromě svého většinou škodlivého působení na lidský organismus je ionizující záření významným pomocníkem v řadě lidských činností a to i takových, kde bychom ho na první pohled nehledali. Určitě nejvýznamnější uplatnění ionizujícího záření najdeme v medicíně (rentgen, radioterapie a další) a energetice. Na použití záření jsou často založeny i rutinně používané metody značkování v průmyslu (měření hladin, průtoků aj.) a setkáváme se s ním i např. v požárních hlásičích. Velký význam má také nasazení v zemědělství (ošetření plodin před škůdci) nebo ve výzkumu památek (určování stáří, nedestruktivní analýzy, ošetření před škůdci aj.).

Zaujal vás tento obor a chcete se dozvědět více o studiu, předmětěch a absolventech?

Pokračujte do sekce Výuka.

A jaké jsou možnosti výzkumu na katedře v rámci tohoto zaměření?

Vše naleznete v sekci Výzkum, včetně aktuální nabídky bakalářských, výzkumných a magisterských prací.

Zajímá vás uplatnění po absolvování oboru?

Pak tu pro vás máme sekci Uplatnění.

Nenašli jste, co jste hledali ohledně oboru Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření?

Neváhejte a napište nám na kdaiz@fjfi.cvut.cz