Uplatnění

Absolventi oboru Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření mají možnost uplatnit se jak v oblastech vědy, výzkumu a průmyslu, tak i v soukromé sféře.

Vzhledem k tomu, že absolventi během studia získají široké vědomosti pokročilých disciplín jaderné fyziky, specializované zejména na metody detekce a dozimetrie ionizujícího záření a na principy radiační ochrany, mohou najít uplatnění v rozmanitých oborech v oblasti aplikace ionizujícího záření a mají možnost podílet se na řešení významných inženýrských, výzkumných a vědeckých projektů.

Nejčastější profesní kariéra absolventů oboru Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření směřuje do oblastí výzkumu, vývoje a inovací, detekce a dozimetrie ionizujícího záření, spektrometrie záření X a gama, radiační ochrany a metrologie ionizujícího záření. Absolventi mají možnost uplatnit se všude tam, kde se pracuje s aplikacemi ionizujícího záření, monitorováním zdrojů a především v oblasti ochrany před ionizujícím zářením.

Studenti vyšších ročníků a čerství absolventi mohou získat pracovní příležitosti ve státních i soukromých institucích zabývajících se radiační ochranou, jadernou bezpečností, metrologií ionizujícího záření nebo vývojem v oblasti detekce a dozimetrie ionizujícího záření. Mezi časté cíle absolventů patří například následující instituce:

Studenti a absolventi mají také možnost uplatnit se na odborných pozicích ve významných zahraničních institucích a moderních laboratořích, které nabízejí pracovní příležitosti zejména postgraduálním studentům. Mezi evropské instituce, které mají zájem o studenty a absolventy patří například:

Současnou nabídku pracovních příležitostí najdete v části Volná pracovní místa.