Systémové upozornění
Hlavní informace

V rámci týdenního intenzivního programu se 16 studentů z Belgie, Španělska, Itálie a Česka seznámilo s praktickými aspekty vyřazování jaderných zařízení z provozu jako jsou dekontaminace a zpracování radioaktivních odpadů, či s tréninkem mobilních skupin. Součástí kurzu byla návštěva JE Dukovany, kde studenti vyslechli přednášku o havarijní připravenosti, navštívili havarijní štáb a kryt elektrárny, podívali se na linku třídění radioaktivních odpadů a do meziskladu vyhořelého paliva. S kolegy ze Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i. (SÚJCHBO, v.v.i.) pak KDAIZ připravila trénink mobilních skupin při výjezdu k nehodě automobilu, převážejícího radioaktivní materiál. Na zvolený postup prací dohlíželi inspektoři ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB). V ÚJV Řež, a.s. si studenti formou komentované prohlídky pracoviště pro zpracování odpadů rozšířili znalosti o dekontaminačních technikách a radiační ochraně. Nechyběla ani praktická cvičení v dozimetrických laboratořích, na školním reaktoru Vrabec a exkurze na Tokamaku. Děkujeme všem kolegům a institucím, které se na výjimečném programu s námi podílely.

Katedra dozimetrie a ionizujícího záření FJFI ČVUT je členem organizace CHERNE (Cooperation for Higher Education on Radiological and Nuclear Engineering), která tvoří síť evropských institucí působících v oblasti jaderných technologií. Věříme, že díky úspěšným projektům ERASMUS+ budou podobné kurzy, které mají na katedře dozimetrie historii delší než 20 let, nadále pokračovat.