Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření rozjíždí v rámci spolupráce CHERNE (https://www.upv.es/cherne/) se svými partnery z Belgie, Německa, Portugalska, Itálie a Španělska nový projekt BRAVER. Projekt je zaměřen na kombinované online a face-to-face vzdělávání, které by mělo probíhat formou training schools v Praze, Hasseltu a Mannheimu a formou online únikových her a modulů ve virtuální realitě mezi jednotlivými training schools. Minulý týden se nad projektem konal meeting zástupců z jednotlivých univerzit v belgickém Hasseltu, v rámci něhož byly představeny tamní laboratoře virtuální reality.