Systémové upozornění
Hlavní informace

Nahlédnout do bývalého uranového dolu Bukov či dolu Richard, ale také do nově raženého tunelu pro linku D pražského metra mohli účastníci Letní školy SÚRAO - Správa úložišť radioaktivních odpadů. Každoroční akce je určena studentům od 3. ročníku bakalářského studia, kteří vedle zajímavých exkurzí absolvovali také řadu přednášek o problematice uskladňování jaderných odpadů. Letos Jaderku na Letní škole SÚRAO reprezentovala Eliška Jelínková a Ondřej Kořistka, oba z (KDAIZ).Výběr místa pro budoucí hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva v ČR je aktuálně zúžen na 4 lokality. Použitý materiál musí být zabezpečen několikastupňovými bariérami a uložen ve vhodném typu horniny. Koncepce hlubinného úložiště vzhledem ke geofyzikálním parametrům, inženýrským bariérám, vlivům na životní prostředí, legislativě či financování byla náplní Letní školy SÚRAO (Správa úložišť radioaktivních odpadů), které se zúčastnili i studenti z KDAIZ. Teoretické poznatky byly doplněny exkurzemi do areálu bývalého uranového dolu Bukov, kde probíhají experimentální měření a výzkum, do areálu bývalého dolu Richard, které aktuálně slouží ke skladování nízko a středně aktivních odpadů, a do prostor nově raženého tunelu metra D na Pankráci. V rámci týmových projektů měli studenti obhájit umístění povrchového areálu hlubinného úložiště v rámci jedné z lokalit, a to také v kontextu komunikace s obcemi a veřejností, která hraje při výběru finální lokality klíčovou roli.