Aktivity

KDAIZ podporuje vědeckou, výzkumnou a pedagogickou činnost zaměstnanců i studentů zejména pořádáním akcí s odborným zaměřením a spoluprací na grantových projektech s dalšími vědeckými i průmyslovými institucemi. Zaměstnanci i studenti katedry se také aktivně účastní akcí pořádaných pro střední školy. Více v sekcích: