SAFECAST bGeigie Nano je cenově dostupný a jednoduše ovladatelný detektor záření gama na bázi GM (Geiger-Müllerova) detektoru určený k radiačnímu mapování v terénu. Obsahuje vestavěný GPS přijímač a spolu s daty automaticky ukládá polohu a čas na paměťovou kartu. K dispozici je i online mapa pro nahrání a interaktivní zobrazení dat uživatelů z celého světa v mapě.

Více podrobnějších informací můžete nalézt např. na stránkách Státního ústavu radiační ochrany, v.v.i., obecné informace i např. na webu Wikipedia (česká, resp. anglická verze) všetně relevantních odkazů na další materiály.

Přístroj SAFECAST bGeigie Nano je k dispozici i na KDAIZ a je k zapůjčení zejména studentům naší katedry. Chystáte-li se např. o víkendu na výlet a máte-li zájem o zapůjčení přístroje, stačí nás kontaktovat. Zařadíte se tak mezi dobrovolníky, kteří společně vytváření celosvětovou přehledovou mapu o radioaktivitě. Jak je možno vidět na následujícím obrázku (kliknutím na obrázek přejdete na web s on-line mapou), Česká republika je zmapovaná relativně dost, ale i bílých míst (hic sunt leones - zde jsou lvi) je stále spousta.

 

 

Obsluha přístroje je velice jednoduchá, hmotnost ani velikost ne větší než Vaše svačina - do batohu se Vám určite vejde. Zaškolení nezabere ani 10 minut. Přidejte se do komunity SAFECAST. Níže jsou k nahlédnutí některé z tras, které byly naším přístrojem již prozkoumány:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všechny záznamy pořízené přístrojem vlastněným KDAIZ (ID = 2473) lze nalézt na webu https://api.safecast.org/ - záložka bGeigie Imports, filter q="2473", nebo přímý link...