Studentská konference radiologické fyziky 2020

! Zrušena kvůli omezením v souvislosti s Covid-19 !

Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, ČVUT v Praze ve spolupráci s Nemocnicí Na Homolce pořádá v termínu 4. - 6. října 2020 Studentskou konferenci radiologické fyziky v Českém Krumlově (zámek Český Krumlov). Termín konference je posunut o rok - předběžně říjen 2021.

Tato třídenní akce navazuje na úspěšné konference konané v březnu 2015říjnu 2016říjnu 2017říjnu 2018 a říjnu 2019, a je určena radiologickým fyzikům, studentům daného oboru a všem odborníkům z oboru radiologická fyzika, dozimetrie, radioterapie, radiodiagnostika a nukleární medicína. Smyslem konference je vytvořit prostor pro prezentaci a sdílení nejnovějších výzkumných, vědeckých a aplikačních poznatků v oboru radiologická fyzika.

Za organizační výbor konference

doc. Ing. Tomáš Trojek, Ph.D.
Ing. Josef Novotný, Ph.D.


Přílohy: