Studentská konference radiologické fyziky 2021

Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, ČVUT v Praze ve spolupráci s Nemocnicí Na Homolce pořádá v termínu 3.10. - 5.10. 2021 Studentskou konferenci radiologické fyziky v Českém Krumlově. Primárním cílem je uspořádat konferenci za fyzické přítomnosti všech účastníků v Českém Krumlově. Pokud by to kvůli epidemiologické situaci na podzim nebylo možné, konference se uskuteční online nebo v kombinované podobě (maximální počet povolených účastníků prezenčně a zbytek online). Aktuální informace naleznete zde na webových stránkách.

Tato třídenní akce navazuje na úspěšné konference konané v březnu 2015říjnu 2016říjnu 2017říjnu 2018říjnu 2019, a je určena radiologickým fyzikům, studentům daného oboru a všem odborníkům z oboru radiologická fyzika, dozimetrie, radioterapie, radiodiagnostika a nukleární medicína. Smyslem konference je vytvořit prostor pro prezentaci a sdílení nejnovějších výzkumných, vědeckých a aplikačních poznatků v oboru radiologická fyzika.

Za organizační výbor konference

doc. Ing. Tomáš Trojek, Ph.D.
Ing. Josef Novotný, Ph.D.


Přílohy: