Návaznosti povinných předmětů

U některých povinných předmětů garantovaných KDAIZ se vyžaduje předchozí absolvování některých předmětů. Uvedené návaznosti jsou závazné pro studenty všech oborů garantovaných KDAIZ. V případě ostatních studentů se navazující povinnost posuzuje individuálně (dohoda studenta s vyučujícím předmětu).

V případě předmětů navazujícího magisterského studia (dále jen NMS) – obor DAIZ i obor RF – se implicitně předpokládá splnění všech povinných předmětů bakalářského studia (dále jen BS) oboru DAIZ. Protože si však někteří studenti zapisují předměty z NMS před složením státní závěrečné zkoušky bakalářské úrovně, jsou v níže uvedeném seznamu v NMS uvedeny explicitně (jako minimum) i požadované předměty z BS.

Téma samostatné ročníkové práce (Výzkumný úkol 1) bude studentovi zadáno až po splnění předcházejícího předmětu (Bakalářská práce). Obdobně, téma Diplomové práce bude zadáno po splnění předcházejícího předmětu (Výzkumný úkol 2).

V případě bakalářského studia (RT) je Bakalářská práce zadána až po splnění práce semestrální.


2. ročník bakalářského studia (RT)

16REB: požaduje se absolvování 16URF1

16UAZB: požaduje se absolvování 16URF1, 16URF2

16ZDOZ1: požaduje se absolvování 16URF1

16ZDOZ2: požaduje se absolvování 16ZDOZ1

 

3. ročník bakalářského studia

16BPRT1: požaduje se absolvování 16SEPB

16BPRT2: požaduje se absolvování 16BPRT1

16KLDB: požaduje se absolvování 16ZDOZ1, 16ZDOZ2, 16DETE

16NMKB: požaduje se absolvování 16RTNM

16PDZB: požaduje se absolvování 16ZPRA, 16DETE

16RAOB: požaduje se absolvování 16ZDOZ1, 16ZDOZ2

16RDKB: požaduje se absolvování 16ZDOZ1, 16ZDOZ2, 16DETE, 16URF1, 16URF2

16RTRT: požaduje se absolvování 16ZDOZ1, 16ZDOZ2, 16DETE, 16URF1, 16URF2

16RTDG: požaduje se absolvování 16ZDOZ1, 16ZDOZ2, 16DETE, 16URF1, 16URF2, 16IDOB

16RTNM: požaduje se absolvování 16ZDOZ1, 16ZDOZ2, 16DETE, 16URF1, 16URF2

16SEM: požaduje se absolvování 16BPRT1

16BPDZ2: požaduje se absolvování 16BPDZ1


1. ročník navazujícího magisterského studia (4. ročník)

16AMM: požaduje se absolvování 01PRST

16IDOZ: požaduje se absolvování 16DETE, 16ZDOZ1, 16ZDOZ2

16MER: požaduje se absolvování 16DETE

16NMKP: požaduje se absolvování 16RFNM

16PDZ: požaduje se absolvování 16ZPRA, 16DETE

16RAO: požaduje se absolvování 16ZDOZ1, 16ZDOZ2

16RBIO: požaduje se absolvování 16ZBAF1, 16ZBAF2

16REL: požaduje se absolvování 16JRF1, 16JRF2

16RDKP: Požaduje se absolvování 16ZDOZ1, 16ZDOZ2, 16DETE, 16JRF1, 16JRF2

16RFRT1: požaduje se absolvování 16ZDOZ1, 16ZDOZ2, 16DETE, 16JRF1, 16JRF2, 16RBIO

16RFRD: požaduje se absolvování 16ZDOZ1, 16ZDOZ2, 16DETE, 16JRF1, 16JRF2, 01RMF

16RFNM: požaduje se absolvování 16ZDOZ1, 16ZDOZ2, 16DETE, 16JRF1, 16JRF2

16SEMA: požaduje se absolvování 16VURF1 nebo 16VUDZ1

16UAZ: požaduje se absolvování 16JRF1, 16JRF2

16VUDZ1: požaduje se absolvování 16BPDZ2

16VUDZ2: požaduje se absolvování 16VUDZ1

16VURF1: požaduje se absolvování 16BPDZ2

16VURF2: požaduje se absolvování 16VURF1


2. ročník navazujícího magisterského studia (5. ročník)

16AIZM: požaduje se absolvování 16ZDOZ1, 16ZDOZ2, 16DETE, 16JRF1, 16JRF2

16DPDZ1: požaduje se absolvování 16VUDZ2

16DPDZ2: požaduje se absolvování 16DPDZ1

16DPRF1: požaduje se absolvování 16VURF2

16DPRF2: požaduje se absolvování 16DPRF1

16KLD: požaduje se absolvování 16ZDOZ1, 16ZDOZ2, 16DETE

16MEIZ: požaduje se absolvování 16ZDOZ1, 16ZDOZ2, 16DETE

16REL: požaduje se absolvování 16JRF1, 16JRF2

16RFRT2: požaduje se absolvování 16RFRT1, 01RMF

16RTKP2: požaduje se absolvování 16RFRT1

16SPDO: požaduje se absolvování 16ZDOZ1, 16ZDOZ2, 16DETE