Návaznosti povinných předmětů

U některých povinných předmětů garantovaných KDAIZ se vyžaduje předchozí absolvování některých předmětů. Uvedené návaznosti jsou závazné pro studenty všech studijních oborů/programů garantovaných KDAIZ. V případě ostatních studentů se navazující povinnost posuzuje individuálně (dohoda studenta s vyučujícím předmětu).

V případě předmětů navazujícího magisterského studia (dále jen NMS) – program JI-AFIZ, program VJZP, resp. program RF – se implicitně předpokládá splnění všech povinných předmětů bakalářského studia (dále jen BS) programu JI-AFIZ, programu VJZP, resp. program RT (v tomto pořadí). Pokud by si student chtěl zapsat předmět z NMS před složením státní závěrečné zkoušky bakalářské úrovně, je nutné si předem s vyučujícím předmětu (individuálně) dohodnout/vyjasnit požadavky na splnění předmětů z BS.

Téma samostatné ročníkové práce (Výzkumný úkol 1) bude studentovi zadáno až po splnění předcházejícího předmětu (Bakalářská práce). Obdobně, téma Diplomové práce bude zadáno po splnění předcházejícího předmětu (Výzkumný úkol 2).

 

Předměty bakalářského studia (BS)

16RTNM vykonání zkoušky z předmětu je podmíněno úspěšným zakončením předmětů 01MAT4, 16ZDOZN2, 16URF2 a 16DETE
16NMKBS zápis předmětu je podmíněn získáním zápočtu z předmětu 16RTNM
16RTDG vykonání zkoušky z předmětu je podmíněno úspěšným zakončením předmětů 01MAT4, 16ZDOZN2, 16URF2 a 16DETE
16RDKBS vykonání zápočtu z předmětu je podmíněno získáním zápočtu z předmětu 16RTDG
16RTRTB vykonání zkoušky z předmětu je podmíněno úspěšným zakončením předmětů 01MAT4, 16ZDOZN2, 16URF2 a 16DETE
16RTKBS zápis předmětu je podmíněn získáním zápočtu z předmětu 16RTNM
16RAON vykonání zkoušky z předmětu je podmíněno úspěšným zakončením předmětů 16ZRIZ, 16ZDOZN2, 16URF2 a 16DETE
16AZD zápis předmětu je podmíněn úspěšným zakončením předmětů 16ZPSP, 16ZPRP, 16INZB a 12NME1
16UAZ předmět si lze zapsat, jen pokud student již neabsolvoval  předmět 16UAZB

 

Předměty navazujícího magisterského studia (NMS)

16RFRTN zkoušku z předmětu lze skládat až po úspěšném zakončení předmětů 16KLD2, 16RBIO a 16JRFRF
16AMMN předmět si lze zapsat, jen pokud student již neabsolvoval  předmět 16AMMB
16IDOZ požaduje se absolvování 16DETE, 16ZDOZ2/16ZDOZN2
16MER požaduje se absolvování 16DETE