Odborná knihovna

Pro přistup do odborných databází můžete na ČVUT využít Katalog informačních zdrojů. K přihlášení je třeba uživatelské jméno a heslo jako např. do KOS. Z počítače s fakultní (FJFI) IP adresou jsou zdroje dostupné přímo. Při vzdálené práci (z domova, koleje, zahraničí,...) lze také využít služby VPN (Virtual Private Network), která je dostupná pro každého zaměstnance nebo studenta FJFI, pokud má platné login (stejné jako ČVUT login, viz např. databáze usermap) a fakultní heslo (obecně odlišné od hesla ČVUT!, aktivace FJFI konta). Odborná práce by vždy měla začít rešerší dostupné literatury. Na stránkách knihovny ČVUT najdete podrobný návod "Jak správně udělat rešerši".

Přehled relevantních oborových časopisů přístupných přes "digitální knihovnu ScienceDirect"

a některé další relevantní:

Využijte služby RefAware (návod) - zadáte klíčová slova a upozornění na nové články vám přijde e-mailem.