Užitečné odkazy

Vyhledávání literatury (přehledně najde články obsahující dané termíny a ty se pak snáze dohledají jinde)
journals.ohiolink.edu

více viz Odborná knihovna

Přehled publikací IAEA (MED PHYS)
www-naweb.iaea.org

Např. podrobněji:
www-naweb.iaea.org - základní radiační fyzika, přehled.

Další odkazy:
www.irpa.net (lze se dostat na adresy všech asociovaných společností)
www.icrp.org (ICRP)
www.icru.org (ICRU)
www.iaea.org (MAAE)

Tuzemské organizace:
www.suro.cz (SÚRO, v.v.i.)
www.sujb.cz (SÚJB)
www.nri.cz (ÚJV Řež)
www.rawra.cz (SÚRAO, v.v.i.)
www.spektroskopie.cz (Spektroskopická společnost)
www.csvts.cz/cns (Česká nukleární společnost)
www.csnm.cz (Česká společnost nukleární medicíny)
www.csfm.cz (Česká společnost fyziků v medicíně)

Odkazy výuka RF:
www.medphys.mcgill.ca
www.emitel2.eu
www.slicer.org

a ještě další...
FJFI ČVUT v Praze - webová prezentace
ČVUT v Praze - webová prezentace
KOS - studijní informační systém
FJFI webmail
Fórum
Studentská unie při FJFI ČVUT v Praze
Nuclide search
Součinitele zeslabení fotonového záření v materiálu