Bakalářská/Diplomová práce


Obecná struktura práce

 1. Titulní list
 2. Zadání práce
 3. Prohlášení
 4. (Poděkování)
 5. Abstrakt a klíčová slova (česky a anglicky)
 6. Obsah (s odkazy na čísla stránek)
 7. Text záverečné práce:
  1. Úvod
  2. Vlastní text záverečné práce
  3. Závěr
 8. Seznam použitých zdrojů
 9. (Terminologický slovník, seznam zkratek – může být i na začátku práce)
 10. (Seznam tabulek)
 11. (Seznam obrázků)
 12. Přílohy
 • Části uzavřené do závorek jsou nepovinné.
 • Rozumný počet kapitol (asi 5-6 kapitol včetně úvodu a závěru, tj. 3-4 očíslované).
 • Rozsah práce by měl být min. ~25 stran (u bakalářské práce) a min. ~45 stran u diplomové práce (nepočítaje úvodních stránek a příloh, tj. počítaje výše uvedenou část 7).

Úvod práce

Obsah:

 • vymezení tématu práce (a důvod výběru tématu)
 • vymezení cíle/cílů práce (a jeho smysl)
 • způsob/metoda dosažení cíle (velmi stručně)
 • předpoklady a omezení práce

Rozsah:

 • většinou 1 strana
 • nerozděluje se na podkapitoly

Závěr práce

Obsah:

 • shrnutí výsledků, ke kterým autor dospěl
 • přínos autora práce k řešené problematice
 • zhodnocení využitelnosti dosažených výsledků
 • možné pokračování práce (resp. další náměty pro řešení v uvedené oblasti) – nemusí být řešena Vaší osobou

Rozsah

 • většinou 1-2 strany

UŽITEČNÉ:
 • vzor Bakalářské/Diplomové práce ke stažení (doc/LaTeX) ke stažení
 • další užitečné informace o psaní závěrečných prací na webu knihovny ČVUT
 • systém pro odhalování plagiátů v seminárních nebo jiných pracích


Co udělat před odevzdáním?

Základní informace

Před tiskem

Vazba a desky

Počet kopií, termín odevzdání

Dobrovolné, doporučené