Informace ke státním závěrečným zkouškám

Jak probíhají Státní závěrečné zkoušky (SZZ)?

  • úvodem probíhá obhajoba bakalářské/diplomové práce
  • po obhajobě je student zkoušen z předmětů SSZ (všech povinných a jednoho z volitelných), ke každému předmětu jsou členy komise položeny 2-3 hlavní otázky z příslušných okruhů (odpovídá se bez přípravy)

  • celková známka SSZ se určuje na základě klasifikace závěrečné práce a jednotlivých předmětů

Obhajoba závěrečné práce

Prezentace/přestavení práce

Po prezentaci

Délka prezentace závěrečné práce

Obsah vlastní prezentace