Důležité termíny

Státní závěrečné zkoušky (SZZ)

Přihlášky na SZZ (sekretariát KDAIZ)

Odhlášení ze SZZ (studijní oddělení)

Termíny pro splnění studijních povinností (zkoušky, zápočty) pro účast na SZZ

Termíny odevzdání Bakalářské/Diplomové práce (sekretariát KDAIZ)

Termín odevzdání Výzkumného úkolu (sekretariát KDAIZ)

Termín odevzdání Semestrální práce (sekretariát KDAIZ)

Promoce absolventů: 22.10.2019 a 30.06.2020

Podrobnější informace jsou uvedeny ve studijních předpisech, zejména pak část ZÁSADY BAKALÁŘSKÉHO A MAGISTERSKÉHO STUDIA NA FJFI ČVUT V PRAZE platné pro akademický rok 2021-2022.