Kontakt

Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
České vysoké učení technické v Praze

Břehová 78/7
115 19  Praha 1

tel.: +420 224 35 8256 (vedoucí katedry), +420 224 35 8240 (sekretariát)

e-mail.: kdaiz@fjfi.cvut.cz