Na této stránce je uveden přehled absolventů doktorského studia na KDAIZ za posledních pár let.

 

Jméno a příjmeníIng. Filip Jediný, Ph.D.

Téma disertaceSearching for Lightweight Dark Matter in the NOvA Near Detector

Studijní obor: Aplikace přírodních věd/Jaderné inženýrství

Školitel: RNDr. Jan Smolík, Ph.D.

Oponenti: doc. Dr. Alexandre B. Sousa, Ph.D.; doc. Ing. Michal Malinský, Ph.D.; Mgr. Peter Filip, Ph.D.

Datum obhajoby: 28. 06. 2021

 

Jméno a příjmeníIng. Radek Prokeš, Ph.D.

Téma disertaceKonfokální rentgenová fluorescenční analýza

Studijní obor: Aplikace přírodních věd/Jaderné inženýrství

Školitel: doc. Ing. Tomáš Trojek, Ph.D.

Oponenti: doc. Dr. Ing. Martin Míka; Ing. Marek Fikrle, Ph.D.

Datum obhajoby: 12. 05. 2021

 

Jméno a příjmeníIng. Martin Kákona, Ph.D.

Téma disertaceResearch on cosmic rays on board aircraft using a newly developed PIN diode detector

Studijní obor: Aplikace přírodních věd/Jaderné inženýrství

Školitel: Ing. Ondřej Ploc, Ph.D.

Oponenti: Václav Vrba, CSc.; prof. Hiroshi Yasuda

Datum obhajoby: 31. 08. 2020

 

Jméno a příjmení: MSc. Babar Ali, Ph.D.

Téma disertaceSearch for the Standard Model Higgs boson produced in association with a top quark pair in multipton final states at S=13 TeV with the ATLAS detector

Studijní obor: Aplikace přírodních věd/Jaderné inženýrství

Školitel: doc. Ing. Ivan Štekl, CSc.

Oponenti: prof. Dr. Claude Leroy, DSc.; doc. Mgr. Alexander Kupčo, Ph.D.

Datum obhajoby: 28. 02. 2020

 

Jméno a příjmeníIng. Mária Marčišovská, Ph.D.

Téma disertaceRadiation Hardness of Novel Silicon Detectors

Studijní obor: Aplikace přírodních věd/Jaderné inženýrství

Školitel: prom. fyz. Václav Vrba, CSc.

Oponenti: prof. RNDr. František Cvachovec, CSc.; doc. RNDr. Peter Kodyš, CSc.

Datum obhajoby: 02. 09. 2019

 

Jméno a příjmení: Mgr. Hana Bártová, Ph.D.

Téma disertaceVýzkum maleb a historických fotografií metodou rentgenové fluorescenční analýzy

Studijní obor: Aplikace přírodních věd/Jaderné inženýrství

Školitel: doc. Ing. Tomáš Trojek, Ph.D.

Oponenti: doc. Ing. Mojmír Němec, Ph.D.; Ing. Lenka Dragounová, Ph.D.

Datum obhajoby: 02. 09. 2019

 

Jméno a příjmeníIng. Karin Fantínová, Ph.D.

Téma disertaceApplication of the Monte Carlo Method in Gamma-Ray Spectrometry: Bremsstrahlung Counting in-vivo

Studijní obor: Aplikace přírodních věd/Jaderné inženýrství

Školitel: doc. Ing. Tomáš Trojek, Ph.D.

Oponenti: prof. Sakae Kinase, Ph.D.; Ing. Jaroslav Šolc, Ph.D.

Datum obhajoby: 08. 02. 2019

 

Jméno a příjmeníIng. Martin Šefl, Ph.D.

Téma disertaceCalculation of Doses in Cell Compartments using Geant4

Studijní obor: Aplikace přírodních věd/Radiologická fyzika

Školitel: Ing. Marie Davídková, CSc.

Oponenti: doc. Ing. Tomáš Vrba, Ph.D.; Mgr. Jan Pipek, Ph.D.; Dr. Werner Friedland

Datum obhajoby: 07. 02. 2019

 

Jméno a příjmeníIng. Simona Horová, Ph.D.

Téma disertaceModelování klinických svazků lineárního urychlovače. Návrh fyzikálního modelu, praktická algoritmizace a verifikace modelu za použití změřených charakteristik svazků

Studijní obor: Aplikace přírodních věd/Radiologická fyzika

Školitel: RNDr. Libor Judas, Ph.D.

Oponenti: prof. Ing. Libor Makovička, DrSc.; doc. Ing. Jaroslav Klusoň, CSc.

Datum obhajoby: 27. 09. 2018

 

Jméno a příjmeníIng. Petra Osmančíková, Ph.D.

Téma disertaceStudium základních vlastností a aplikace radiochromního gelového dozimetru na bázi Turnbullovy modře pro hodnocení dávkových distribucí v radiochirurgii

Studijní obor: Aplikace přírodních věd/Radiologická fyzika

Školitel: Ing. Josef Novotný, Ph.D.

Oponenti: prof. Ing. Libor Makovička, DrSc.; doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D.

Datum obhajoby: 27. 09. 2018

 

Jméno a příjmeníIng. Jiří Zajíček, Ph.D.

Téma disertaceApplication of detector TIMEPIX for Multimodal Imaging MRI-SPECT

Studijní obor: Aplikace přírodních věd/Jaderné inženýrství

Školitel: doc. Ing. Ivan Štekl, CSc.

Oponenti: doc. RNDr, Ján Kozempel, Ph.D.; RNDr. Luděk Šefc, CSc.

Datum obhajoby: 18. 09. 2018

 

Jméno a příjmeníIng. Anna Michaelidesová, Ph.D.

Téma disertaceCellular response to proton radiation

Studijní obor: Aplikace přírodních věd/Radiologická fyzika

Školitel: Ing. Marie Davídková, CSc.

Oponenti: prof. Michael Waligorski; pplk. doc. Aleš Tichý, Ph.D.

Datum obhajoby: 03. 09. 2018

 

Jméno a příjmení: MSc. Karla Denaly Palma Alejandro, Ph.D.

Téma disertace: Exploation of X-ray imaging modalities for mamographic applications

Studijní obor: Aplikace přírodních věd/Jaderné inženýrství

Školitel: doc. Ing. Carlos H. Granja, Ph.D.

Oponenti: Ing. Lucie Súkupová, Ph.D.; doc. Ing. Tomáš Trojek, Ph.D.

Datum obhajoby: 13. 02. 2018

 

Jméno a příjmeníMgr. Fadahat Madedov, Ph.D.

Téma disertaceMeasurement of the radon diffusion and ultra-low activities for the SuperNEMO experiment

Studijní obor: Aplikace přírodních věd/Jaderné inženýrství

Školitel: doc. Ing. Ivan Štekl, CSc.

Oponenti: RNDr. Lenka Thinová, Ph.D.; prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc.

Datum obhajoby: 13. 02. 2018

 

Jméno a příjmeníIng. Tomáš Veselský, Ph.D.

Téma disertaceNew synthetic single-crystal diamond detector – dosimetric propertiesand its use in a challenging radiosurgery small field clinical dosimetry

Studijní obor: Aplikace přírodních věd/Radiologická fyzika

Školitel: Ing. Josef Novotný, Ph.D.

Oponenti: doc. Ing. Josef Novotný, CSc.; Ing. Pavel Dvořák, Ph.D.; Ing. Irena Koniarová, Ph.D.

Datum obhajoby: 27. 09. 2017

 

Jméno a příjmeníIng. Kamil Augsten, Ph.D.

Téma disertaceMeasurement of top quark polarization in top-antitop lepton+jets final states at D0

Studijní obor: Aplikace přírodních věd/Jaderné inženýrství

Školitel: prof. RNDr. Vladislav Šimák, DrSc.

Oponenti: prof. RNDr. Stanislav Tokár, DrSc.; prof. RNDr. Rupert Leitner, DrSc.

Datum obhajoby: 10. 03. 2017

 

Jméno a příjmeníMgr. Ekaterina Rukhadze, Ph.D.

Téma disertaceInvestigation of double beía decay processes with spectrometers OBELIX and TGV

Studijní obor: Aplikace přírodních věd/Jaderné inženýrství

Školitel: doc. Ing. Ivan Štekl, CSc.

Oponenti: prof. RNDr. Rupert Leitner, DrSc.; Mgr. Drahoslav Vénos, CSc.

Datum obhajoby: 10. 03. 2017

 

Jméno a příjmeníIng. Bartoloměj Biskup, Ph.D.

Téma disertaceDesign Study and Optimization of Irradiation Facilities for Detector and Accelerator Equipment Testing in the SPS North Area at CERN

Studijní obor: Aplikace přírodních věd/Jaderné inženýrství

Školitel: doc. Ing. Ivan Štekl, CSc.

Oponenti: doc. Ing. Jaroslav Klusoň, CSc.; Ing. Vít Vorobel, Ph.D.

Datum obhajoby: 10. 03. 2017

 

Jméno a příjmeníIng. Jan Žemlička, Ph.D.

Téma disertaceX-Ray Radiography/Tomography combined with X-Ray Fluorescence Spectroscopy for Position Sensitive Elemental Analysis of studied objects

Studijní obor: Aplikace přírodních věd/Jaderné inženýrství

Školitel: Ing. Stanislav Pospíšil, DrSc.

Oponenti: doc. Ing. Tomáš Trojek, Ph.D.; Dr. Simon Procz

Datum obhajoby: 10. 03. 2017

 

Jméno a příjmení: Ing. Tomáš Urban, Ph.D.

Téma disertaceThe use of Monte Carlo methods in medical applications

Studijní obor: Aplikace přírodních věd/Jaderné inženýrství

Školitel: doc. Ing. Jaroslav Klusoň, CSc.

Oponenti: prof. RNDr. František Cvachovec, CSc.; Ing. Darina Trojková, Ph.D.

Datum obhajoby: 06. 06. 2016

 

Jméno a příjmení: Mgr. Aleš Froňka, Ph.D.

Téma disertace: Nové měřící metody v radonové diagnostice

Studijní obor: Aplikace přírodních věd/Jaderné inženýrství

Školitel: prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc. (Školitel specialista: RNDr. Ladislav Moučka)

Oponenti: prof. RNDr. Milan Matolín, DrSc.; doc. RNDr. Karol Holý, CSc.

Datum obhajoby: 11. 06. 2015

 

Jméno a příjmení: Ing. Darina Trojková (Ornová), Ph.D.

Téma disertace: Kvantitativní porovnání NTCP a TCP modelů s klinickými daty

Studijní obor: Aplikace přírodních věd/Radiologická fyzika

Školitel: RNDr. Libor Judas, Ph.D. (Školitel specialista: Mgr. Vladimír Vondráček)

Oponenti: Ing. Ivana Horáková, CSc.; prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.

Datum obhajoby: 11. 06. 2015

 

Jméno a příjmení: Mgr. Petr Otáhal, Ph.D.

Téma disertace: Studium dlouhodobých radionuklidů v důlní atmosféře uranového dolu Rožná I.

Studijní obor: Aplikace přírodních věd/Jaderné inženýrství

Školitel: prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc.

Oponenti: prof. Robert Holub; Ing. Miroslav Jurda

Datum obhajoby: 22. 01. 2015

 

Jméno a příjmení: Ing. Kateřina Navrátilová Rovenská, Ph.D.

Téma disertace: Degradation of polymeric waterproof membranes by alpha particles

Studijní obor: Aplikace přírodních věd/Jaderné inženýrství

Školitel: doc. Ing. Martin Jiránek, CSc.

Oponenti: Ing. Zdeněk Kruliš, CSc.; prof. RNDr. Milan Matolín, DrSc.

Datum obhajoby: 22. 01. 2015

 

Jméno a příjmení: Mgr. Jan Pipek, Ph.D.

Téma disertace: Ověřování plánování léčby na Leksellově gama noži

Studijní obor: Aplikace přírodních věd/Radiologická fyzika

Školitel: doc. Ing. Josef Novotný, CSc.

Oponenti: prof. RNDr. František Cvachovec, CSc.; doc. Ing. Jaroslav Klusoň, CSc.

Datum obhajoby: 22. 01. 2015

 

Jméno a příjmení: Ing. Matěj Navrátil, Ph.D.

Téma disertace: Predikce pozdních nežádoucích účinků radioterapie prostaty na základě DVH

Studijní obor: Aplikace přírodních věd/Radiologická fyzika

Školitel: doc. Ing. Jaroslav Klusoň, CSc.

Oponenti: prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.; RNDr. Libor Judas, Ph.D.

Datum obhajoby: 22. 1. 2015

 

Jméno a příjmení: Ing. Lenka Dragounová (Trnková), Ph.D.

Téma disertace: Optimalizace měření nízkých aktivit spektrometrií záření gama

Studijní obor: Aplikace přírodních věd/Jaderné inženýrství

Školitel: doc. Ing. Tomáš Trojek, Ph.D. (Školitel specialista: RNDr. Petr Rulík)

Oponenti: prof. Ing. Ladislav Musílek, CSc.; RNDr. Pavel Dryák, CSc.

Datum obhajoby: 11. 12. 2014

 

Jméno a příjmení: Ing. Jose Joshy Madathiparambil, Ph.D.

Téma disertace: Pixel detectors in double beta decay, experiments COBRA and TGV

Studijní obor: Aplikace přírodních věd/Jaderné inženýrství

Školitel: doc. Ing. Ivan Štekl, CSc.

Oponenti: prof. Claude Leroy; Ing. Jiří Hůlka

Datum obhajoby: 11. 12. 2014

 

Jméno a příjmení: Ing. Kateřina Pilařová (Vávrů), Ph.D.

Téma disertace: Stabilita odezvy polymerních gelových dozimetrů

Studijní obor: Aplikace přírodních věd/Radiologická fyzika

Školitel: doc. Ing. Tomáš Trojek, Ph.D. (Školitel specialista: Ing. Václav Spěváček)

Oponenti: prof. Ing. Libor Makovička, DrSc.; doc. Ing. Josef Novotný, CSc.

Datum obhajoby: 11. 12. 2014

 

Jméno a příjmení: Ing. Jaroslav Ptáček, Ph.D.

Téma disertace: Automatické stanovení korigovaných hodnot SUV pro PET vyšetřeních s 18F-FDG

Studijní obor: Aplikace přírodních věd/Radiologická fyzika

Školitel: prof. Ing. Václav Hušák, CSc., prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc.

Oponenti: prof. MUDr. Martin Šámal, DrSc.; Ing. Jiří Trnka, Ph.D.

Datum obhajoby: 11. 12. 2014