Interní pracovníci

vedoucí katedry:

doc. Ing. Tomáš Trojek, Ph.D.

zástupce vedoucího:

prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc.

tajemník katedry:

Ing. Tomáš Urban, Ph.D.

sekretářky katedry:

Petra Kohoutová
Ing. Zuzana Augstenová
(toho času na mateřské/rodičovské dovolené)

 

 

 

 

 

 

 

 

...a další pracovníci jsou uvedeni v menu v levé části web-stránky.