Mgr. Hana Průšová, Ph.D.

V roce 2010 absolvovala na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor chemie životního prostředí. Od začátku roku 2011 pracuje na KDAIZ jako výzkumný pracovník, od roku 2012 se věnovala Ph.D. studiu obor Jaderné inženýrství a v roce 2019 studium ukončila obhájením dizertační práce na téma Výzkum maleb a historických fotografií metodou rentgenové fluorescenční analýzy. V minulosti byl jejím projektem na katedře vývoj metody termoluminiscenčního datování v laboratoři kvantitativních metod výzkumu památek na FS v Dejvicích. V současnosti se věnuje využití rentgenové fluorescenční analýzy ve výzkumu maleb a historických fotografií. Dále je členem výzkumné skupiny gelové dozimetrie, kde se zaměřuje především na výzkum inovativních složení Frickeho gelového dozimetru s xylenolovou oranží a polyakrylamidového gelového dozimetru.

 

 

 

 

 

místnost: B-211b
telefon: +420 224 35 8362 (Břehová)
+420 224 35 2758 (Dejvice)
e-mail: hana.prusova@fjfi.cvut.cz


Vyučované předměty:

  • 16AMM – Analytické měřící metody
  • 16AMMB – Základy analytických měřicích metod
  • 16PDZ – Praktikum z detekce a dozimetrie ionizujícího záření
  • 16PDZB – Praktikum z detekce a dozimetrie ionizujícího záření pro bakaláře