prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc.


Strukturovaný životopis

místnost: B-204
telefon: +420 224 35 8237
e-mail: tomas.cechak@fjfi.cvut.cz

Vyučované předměty:

  • 16ZJT – Zařízení jaderné techniky
  • 16ZJTB – Jaderně energetická zařízení a urychlovače
  • 16APLV – Aplikace ionizujícího záření ve vědě a technice
  • 16APLB – Aplikace ionizujícího záření v analytických metodách