Ing. Tereza Hanušová

V roce 2012 dokončila magisterské studium Radiologické fyziky. Nyní se věnuje PhD studiu na téma „Pseudo-3D IMRT verification with film and its sensitivity to errors compared to 2D methods“. Je zaměstnaná jako vědecko-výzkumný a pedagogický pracovník zde na KDAIZ FJFI ČVUT a jako klinický radiologický fyzik v radioterapii v Thomayerově nemocnici. Kromě níže uvedených předmětů se podílí na výuce praxí z radioterapie a vede řadu studentských kvalifikačních prací. Organizuje mezinárodní i místní konference a kurzy a věnuje se propagaci oboru Radiologická fyzika.

Hlavním koníčkem je práce v nemocnici a nově také aplikace ionizujícího záření ve veterinární medicíně. Na neodborné koníčky už nezbývá čas :-)


 

 

místnost: B-211c
telefon: +420 224 35 8364
e-mail: tereza.hanusova@fjfi.cvut.cz

Vyučované předměty:
  • 16KLD – Klinická dozimetrie
  • 16KLDB – Klinická dozimetrie pro techniky
  • 16PDZ – Praktikum z detekce a dozimetrie ionizujícího záření
  • 16PDZB – Praktikum z detekce a dozimetrie ionizujícího záření pro bakaláře

 

Pozn.: toho času na mateřské/rodičovské dovolené