Ing. Kamila Johnová

Magisterské studium na FJFI, obor Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, jsem ukončila v roce 2014. V současné době se v rámci svého Ph.D. studia zabývám radioaktivitou stavebních materiálů. Jako odborný pracovník na KDAIZ se věnuji přírodní radioaktivitě, zejména gama spektrometrii přírodních materiálů a částečně i radonové problematice. Z předmětů vyučovaných naší katedrou vedu semináře pro studenty bakalářského i magisterského programu a dále funguji jako studentský poradce zejména pro středoškoláky zvažující studium na FJFI. Ve volném čase se věnuji sportu všeho druhu, především pak přípravě na extrémní překážkové běhy.

  

 

 

 

místnost: B-417
telefon: +420 224 35 8366
e-mail: kamila.johnova@fjfi.cvut.cz