Ing. Jiří Martinčík, Ph.D.

V roce 2005 absolvoval zaměření Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření na KDAIZ s prací na téma "Modelování úniku radionuklidů při havárii jaderné elektrárny typu VVER 440/213". Na KDAIZ dále pokračoval v doktorském studiu. Disertační práci na téma "VUV a UV luminiscence Nd3+, Er3+ a Tm3+ v binárních a komplexních fluoridech, kinetika dosvitu, procesy přenosu energie" řešil ve spolupráci s FÚ AV ČR, na oddělení optických materiálů. Po obhájení disertační práce se věnuje sestavení aparatury pro micro-CT analýzu na KDAIZ, kde byl přijat jako akademický pracovník. Na katedře pracuje a přednáší od roku 2005.
Dále se podílí na experimentu DIRAC v CERNu, měření na stanici SUPERLUMI v DESY v Hamburku a je součástí řešitelského týmu NOvA ve Fermilabu v USA.

 

 

 

 

 

místnost: B-213
telefon: +420 224 35 8258
e-mail: jiri.martincik@fjfi.cvut.cz


Vyučované předměty:

  • 16ZPRA – Základní praktikum
  • 16PDZ – Praktikum z detekce a dozimetrie ionizujícího záření
  • 16PDZB – Praktikum z detekce a dozimetrie ionizujícího záření pro bakaláře
  • 16DRH – Dozimetrie a radiační ochrana