Ing. Anna Jelínek Michaelidesová, Ph.D.

V červnu 2011 dokončila své magisterské studium na KDAIZ FJFI ČVUT v oboru Radiologická fyzika. V rámci svého magisterského studia se věnovala stanovením rentgenových spekter ze zeslabovacích křivek diagnostických svazků na SÚRO, v.v.i. V posledním ročníku magisterského studia začala působit na Oddělení dozimetrie záření, Ústav jaderné fyziky, AV ČR, kde pokračovala jako doktorský student do září 2018, kdy obhájila na KDAIZ FJFI ČVUT svou disertační práci o buněčné odezvě na protonové záření. Od září 2012 do října 2017 působila také jako radiologický fyzik v Proton Therapy Center Czech, s.r.o. Nyní od září 2018 působí jako vědecký pracovník na Oddělení dozimetrie záření, Ústav jaderné fyziky, AV ČR, v.v.i., a od října 2018 také jako odborný pracovník na KDAIZ FJFI ČVUT.

Tento profil ji zní velmi seriózně, a tedy se musí přiznat, že ve volném čase ráda degustuje pivo, víno a whisky. Téměř každý negativní zážitek bere jako pozitivní a snaží se, aby ji jen tak něco nerozhodilo. Ráda vaří, peče, zpívá, občas i něco namaluje nebo si zajde do fitka.

místnost: B-211c
telefon: +420 224 35 8364
e-mail: anna.michaelidesova@fjfi.cvut.cz
Vyučované předměty:
  • 16ZONK – Základy onkologie