prof. Ing. Ladislav Musílek, CSc.

Vystudoval v letech 1963-68 ČVUT v Praze - Fakultu technické a jaderné fyziky (dnes Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská), zaměření dozimetrie a aplikace ionizujícího záření. V letech 1968-71 byl zaměstnán jako výzkumný pracovník ve Výzkumném ústavu přístrojů jaderné  techniky TESLA, Přemyšlení u Prahy, od 1.listopadu 1971 se vrátil na FJFI nejprve jako výzkumný pracovník, od r. 1975 jako učitel. V roce 1977 získal titul kandidát věd v oboru experimentální fyzika, 1983 byl jmenován docentem v oboru jaderná a subjaderná fyzika (1992 doplněna habilitace), v roce 1996 profesorem pro obor experimentální fyzika.
V roce 1990 byl proděkanem FJFI pro hospodářskou a organizační činnost, 1991-1994 proděkanem pro vědu a výzkum, 1994 – 2000 děkanem FJFI, od 15.2.2000 do 31.1.2010 prorektorem ČVUT pro vědeckou a výzkumnou činnost.
Ve své pedagogické práci se věnuje experimentální a aplikované jaderné a radiační fyzice, ve výzkumné činnosti se zabývá především využitím ionizujícího záření s určitými přesahy k jeho detekci a dozimetrii.
Je členem redakční rady časopisu Radiation Physics and Chemistry, členem výboru International Society for Engineering Education (SEFI), 2000 - 2007 a znovu od 2010, členem Consultative Committee Euratom – Fission 7. RP EU za Českou republiku (od 2006). Jako člen International Radiation Physics Society (IRPS), byl od roku 1997 viceprezidentem pro země střední a východní Evropy a od roku 2012 do 2015 potom prezidentem této společnosti.

 

místnost: B-208a
telefon: +420 224 35 8247
e-mail: ladislav.musilek@fjfi.cvut.cz


Vyučované předměty:
  • 16JRF – Jaderná a radiační fyzika
  • 16URF – Úvod do radiační fyziky
  • 16UJRF – Úvod do jaderné a radiační fyziky
  • 16UAZ – Úvod do aplikací ionizujícího záření
  • 16UAZB – Principy aplikací ionizujícího záření
  • 16EPAM – Exaktní metody při studiu památek
  • 16DZAR – Dozimetrie vnitřních zářičů