Ing. Pavel Novotný

Absolvent bakalářského studia obecné fyziky na MFF UK a navazujícího magisterského studia v oboru Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření na FJFI ČVUT. V současné době působí na KDAIZ, kde se věnuje své doktorské práci na téma využití spektrometrických metod, a dále též v Českém metrologickém institutu, kde jej můžete potkat na oddělení legální metrologie veličin ionizujícího záření. Vedle samotného výzkumu připravuje a vede přednášky Základy metrologie ionizujícího záření, Metrologie ionizujícího záření a Spektrometrie v dozimetrii.

 

 

 

 

 

 

 

místnost: B-206b
telefon: +420 224 35 8242
e-mail: pavel.novotny@fjfi.cvut.cz


Vyučované předměty:

  • 16MEIZ – Metrologie ionizujícího záření
  • 16MEZB – Základy metrologie ionizujícího záření
  • 16SPDO – Spektrometrie v dozimetrii