Ing. Petra Osmančíková, Ph.D.

V roce 2010 na této katedře absolvovala navazující magisterský studijní obor Radiologická fyzika a dosáhla tak na titul Ing. V postgraduálním studiu se věnovala tématu radiochromní gelové dozimetrie a její aplikace ve stereotaktické radiochirurgii. Od roku 2010 byla také zaměstnaná jako radiologický fyzik v Nemocnici Na Homolce, kde pracovala na oddělení Stereotaktické neurochirurgie s Leksellovým gama nožem, a dále pak od roku 2013 i na radioterapeutickém oddělení ve Fakultní nemocnici v Motole. Od roku 2019 je na katedře členem výzkumné skupiny gelové dozimetrie a podílí se i na vedení studentů v rámci jejich Středoškolské odborné činnosti.

místnost: B-212
telefon: +420 224 35 8255
e-mail: petra.osmancikova@fjfi.cvut.cz