Ing. Kateřina Pilařová, Ph.D.


místnost: B-205a
telefon: +420 224 35 8239
e-mail: katerina.pilarova@fjfi.cvut.cz


Vyučované předměty:

  • 16REL – Radiační efekty v látce
  • 16REB – Působení ionizujícího záření na látku
  • 16ZED – Zpracování experimentálních dat
  • 16ZEDB – Základy zpracování experimentálních dat
  • 16SED, 16SEM, 16SEMA – Semináře