Mgr. Václav Procházka, Ph.D.

Na katedře pracuji na částečný úvazek od ledna 2020. Vystudoval jsem geologické vědy, specializace geochemie na PřF UK. V diplomové i doktorské práci jsem se zabýval některými (tzv. akcesorickými) horninotvornými minerály, včetně radioaktivních. Některé pozorované účinky silných zdrojů záření alfa na své okolí jsem napodoboval také experimentálně (sledování zbývajících vzorků dosud pokračuje). Zabývám se také zvětráváním hornin a jezerními sedimenty (obojí je často zajímavé z hlediska chování uranu), s čímž chci pokračovat také s využitím radiometrických metod. Pracovní zkušenosti z Ústavu skla a keramiky VŠCHT i peripetie z doktorského studia mě přivedly také k zájmu o šokovou přeměnu hornin a přírodní skla.

 

místnost: B-209
telefon: +420 224 35 8248
e-mail: vaclav.prochazka@fjfi.cvut.cz