doc. Ing. Petr Průša, Ph.D.

V roce 2003 absolvoval zaměření Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření na katedře KDAIZ, kde dále pokračoval v doktorském studiu. Po obhájení disertační práce věnované scintilujícím epitaxním vrstvám komplexních oxidových materiálů byl v roce 2012 přijat na FJFI jako akademický pracovník. 
V rámci výzkumu scintilačních materiálů je současně zaměstnancem Oddělení optických materiálů Fyzikálního ústavu AV ČR. V minulosti se podílel na experimentu DIRAC v ústavu CERN ve Švýcarsku. Je zástupcem katedry v organizaci CENEN (Central European Nuclear Education Network).

místnost: B-15
telefon: +420 224 35 8322
e-mail: petr.prusa@fjfi.cvut.cz


Vyučované předměty:
  • 16ZPRA – Základní praktikum
  • 16PDZ – Praktikum z detekce a dozimetrie ionizujícího záření
  • 16PDZB – Praktikum z detekce a dozimetrie ionizujícího záření pro bakaláře
  • 16DET – Detektory ionizujícího záření
  • 16MER – Metody měření a vyhodnocení ionizujícího záření
  • 16PMM – Praktikum z metod měření ionizujícího záření