RNDr. Lenka Thinová, Ph.D.

Vystudovala jsem obor užitá geofyzika na PřF UK, absolventský rok 1983, zaměření radiometrie a jaderné metody. Po dlouhé rodičovské dovolené mne v roce 1996 adoptovala katedra dozimetrie a v této rodině šťastně a spokojeně žiju dosud.

Mám ráda Zemi ze všech úhlů pohledu, ale všechny cesty vedou domů, do Česka.
Mám ráda lidi a vůbec všechna zvířátka. Mým pokladem jsou dvě dcery a všichni mí přátelé, kamarádi a andělé, kteří mne v životě potkali. Snažím se věcem porozumnět a stále je co se učit…
Ráda používám hlavu, ale výsledky rukama jsou alespoň vidět Usmívající se

Co většinou dělám: monitorování životního prostředí, radonovou problematiku, organizaci mezinárodních vzdělávacích kurzů a konferencí.

Projekty: monitorování JETE, dozimetrie ŽP, kontaminace a dekontaminace životního prostředí, monitorování jeskyní, vyhledávání skrytých zlomů (ČR, Etna) atd.

 

 

místnost: B-203
telefon: +420 224 35 8235
e-mail: lenka.thinova@fjfi.cvut.cz


Vyučované předměty:

  • 16FNEI – Fyzika a technika neionizujícího záření
  • 16FNZB – Problematika neionizujícího záření
  • 16ZIVO – Úvod do životního prostředí
  • 16ZIVB – Úvod do ekologie
  • 16PDIZ – Praktikum z dozimetrie ionizujícího záření
  • 16PDZ – Praktikum z detekce a dozimetrie ionizujícího záření
  • 16PDZB – Praktikum z detekce a dozimetrie ionizujícího záření pro bakaláře
  • 16DRZP – Dozimetrie a radioaktivita životního prostředí
  • 16RZP – Radionuklidy v životním prostředí