doc. Ing. Tomáš Trojek, Ph.D.

V roce 2001 absolvoval zaměření Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření na katedře KDAIZ, kde dále pokračoval v doktorském studiu. Po obhájení disertační práce věnované nedestruktivní analýze materiálů metodou rentgenové fluorescenční analýzy byl v roce 2006 přijat na FJFI jako akademický pracovník a stal se tajemníkem katedry KDAIZ. Od roku 2011 zde vykonává funkci zástupce vedoucího katedry a v roce 2013 byl jmenován docentem v oboru Aplikovaná fyzika. V letech 2012 až 2014 byl také předsedou akademického senátu FJFI. Od června 2014 je vedoucím KDAIZ.
Kromě již zmíněné rentgenové fluorescenční analýzy se zabývá také spektrometrií záření gama, výpočty transportu záření metodou Monte Carlo a podílí se na experimentu DIRAC v ústavu CERN ve Švýcarsku. Spolupracuje také s Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., kde působí jako odborný posuzovatel pro zkušební a kalibrační laboratoře se zaměřením na ionizující záření.

 

místnost: B-212a
telefon: +420 224 35 8256
e-mail: tomas.trojek@fjfi.cvut.cz

 

Vyučované předměty:

  • 16ZDOZ12 – Základy dozimetrie