doc. Ing. Tomáš Vrba, Ph.D.

V roce 2003 absolvoval zaměření Radiační fyzika v medicíně na katedře dozimetrie a aplikace ionizujícího záření (KDAIZ). Během postgraduálního studia, které úspěšně dokončil v roce 2007, se specializoval na dozimetrii vnitřního ozáření. Vědecky se orientuje na aplikace výpočetních metod pro potřeby kalibrace celotělových počítačů, studium biokinetiky radionuklidů v lidském těle a výpočty dávek od inkorporovaných radionuklidů. Mimo to se aktivně podílel na experimentu DIRAC (CERN) a je zapojen do projektu NOvA (Fermilab). Mezi lety 2003 a 2010 byl souběžně s prací na FJFI zaměstnán ve Státním ústavu radiační ochrany (SÚRO), se kterým dodnes externě spolupracuje. V roce 2014 obhájil habilitační práci s názvem Využití metody Monte Carlo v in-vivo měřeních kosterní aktivity aktinidů. Na mezinárodní úrovni se  podílí na činnosti dvou pracovních skupin European Radiation Dosimetry Group (EURADOS). Ve volném čase se věnuje zpěvu ve smíšeném sboru.místnost: B-202
telefon: +420 224 35 8234
e-mail: tomas.vrba@fjfi.cvut.cz


Vyučované předměty:

  • 16RAO – Radiační ochrana
  • 16RAOB – Základy radiační ochrany
  • 16ZRAO – Základy radiační ochrany
  • 16ZPSP – Základy práce s počítačem