Systémové upozornění
Hlavní informace

Kontakt

Výuka v aktuálním semestru

V roce 2005 absolvoval zaměření Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření na KDAIZ s prací na téma "Modelování úniku radionuklidů při havárii jaderné elektrárny typu VVER 440/213". Na KDAIZ dále pokračoval v doktorském studiu. Disertační práci na téma "VUV a UV luminiscence Nd3+, Er3+ a Tm3+ v binárních a komplexních fluoridech, kinetika dosvitu, procesy přenosu energie" řešil ve spolupráci s FÚ AV ČR, na oddělení optických materiálů. Po obhájení disertační práce se věnuje sestavení aparatury pro micro-CT analýzu na KDAIZ, kde byl přijat jako akademický pracovník. Na katedře pracuje a přednáší od roku 2005.
Dále se podílí na experimentu DIRAC v CERNu, měření na stanici SUPERLUMI v DESY v Hamburku a je součástí řešitelského týmu NOvA ve Fermilabu v USA.