Studium

Z nabídky vlevo se mlžete doklikat na obecné informace o výuce a výzkumu (resp. i uplatnění absolventů) oborů garantovaných katedrou dozimetrie a aplikace ioniyujícího záření. Další - a obecnější informace - o studiu (včetně např. nabídky témat studentských závěrečných prací) je možno nalézt v sekci Užitečné informace.